HỘI THẢO "GỖ CÔNG NGHIỆP & NHỮNG TÁC ĐỘNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ" Tháng 1 02 2018

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HỘI THẢO "Xu hướng sản xuất, sử dụng nội thất gỗ công nghiệp & những tác động đến chất lượng không khí trong nhà"


BÀN KHỞI NGHIỆP BẰNG CHẤT LIỆU GỖ CÔNG NGHIỆP KHÔNG GÂY HẠI KHÔNG KHÍ LÀM VIỆC