Bàn làm việc nhóm

Bàn làm việc nhóm là lựa chọn với kiểu sản phẩm tiết kiệm giúp chi phí tốt hơn cũng như giúp team làm việc team work hơn, bàn làm việc nhóm đa dạng với bàn làm việc nhóm 2 chỗ bàn làm việc, nhóm 3 chỗ, bàn làm việc nhóm 4 chỗ, bàn làm việc nhóm 6 chỗ, bàn làm việc nhóm 8 chỗ, thiết kế với kiểu bàn làm việc đơn giản giúp văn phòng thông thoáng hơn.

0902828161