DỰ ÁN THIẾT KẾ - THI CÔNG - LẮP ĐẶT PHÒNG HỌP TẠI NHA TRANG Tháng 12 07 2015