Nội thất Khởi Nghiệp đã có mặt tại vùng đất thép "Củ Chi" với hệ bàn chân chắt Tháng 2 27 2016